Ανακοίνωση-Πρόσκληση που αφορά την κλήρωση στον αναδασμό αγροκτήματος Μελανθίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Ν.674/77 άρθρο 13, παράγρ.4, η Επιτροπή Αναδασμού ομόφωνα αποφάσισε στο υπ’αριθμ. 45 Πρακτικό αυτής, το διαχωρισμό της συγκεντρούμενης εγγείου ιδιοκτησίας κάθε κτηματία από τον αναδασμό, κατόπιν κληρώσεως.

Από την κλήρωση θα εξαιρούνται τα αγροτεμάχια τα οποία με προγενέστερες αποφάσεις παραμένουν στην ίδια θέση (προνομιακά).

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 9 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Μελανθίου.

Καλούνται όλοι οι κτηματίες της περιοχής αναδασμού αγροκτήματος Μελανθίου:

α) να συμμετέχουν στην κλήρωση και

β) να δουν και να εξετάσουν , τον κτηματολογικό πίνακα ιδιοκτητών, τον πίνακα ομάδων, καθώς και το πρακτικό Νο45 της Επιτροπής Αναδασμού στο οποίο καθορίζεται η ημερομηνία της διεξαγωγής της κλήρωσης στις 9 Μαρτίου 2018 και αν έχουν αντίρρηση για τα δικαιώματά τους πάνω σ’ αυτά ή για οποιαδήποτε εγγραφή στους πίνακες που να αφορά τα δικά τους αγροτεμάχια, να υποβάλλουν εντός 10ημέρου από σήμερα ένσταση στην Επιτροπή Αναδασμού.