Αναδασμός Κομνηνάδων. Αναρτήθηκαν οι Πίνακες. Ενστάσεις έως 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

 Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση της Επιτροπής Αναδασμού Αγροκτήματος Κομνηνάδων ότι τοιχοκολλήθηκαν στις 31-08-2016 και θα παραμείνουν τοιχοκολλημένα για 10 ημέρες:

α)  το Διάγραμμα του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος αναδασμού για την περιοχή Ι και ΙΙ του αγροκτήματος Κομνηνάδων και

β) οι Κτηματολογικοί Πίνακες του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος αναδασμού για την περιοχή Ι και ΙΙ του αγροκτήματος Κομνηνάδων,

Καλούνται οι κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους στην Επιτροπή Αναδασμού Κομνηνάδων στα γραφεία του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς,  εντός δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλλησή τους ήτοι μέχρι στις 10-09-2016 ημέρα Σάββατο και λόγω αργίας μέχρι και στις 12-09-2016 ημέρα Δευτέρα.