Αγνοούμενα βοοειδή από εκμετάλλευση θετική στη Βρουκέλλωση των Βοοειδών (Β+) και αρνητική ως προς τη Φυματίωση (Τ2), με έδρα το Δ.Δ. Βαλτοτοπίου, Κιλκίς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Σύμφωνα με έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, είκοσι πέντε βοοειδή, προερχόμενα από θετική στη βρουκέλλωση και αρνητική στη φυματίωση εκμετάλλευση βοοειδών από την Π.Ε. Κιλκίς, αγνοούνται.

     Επειδή τα ζώα αυτά προέρχονται από εκτροφή χαμηλού υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση και τη φυματίωση, παρακαλούμε για την επαγρύπνιση όλων, μήπως τα ζώα αυτά βρεθούν σε άλλες εκτροφές ή οδηγηθούν σε κάποιο σφαγείο, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος μετάδοσης των προαναφερθέντων ζωοανθρωπονόσων.

     Δείτε το έγγραφο από την ΠΕ Κιλκίς, όπου φαίνονται οι αριθμοί των αγνοουμένων βοοειδών.