εικόνα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20142020 στο Mέτρο 4:«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, Δράση 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης:11 Μαΐου 2021
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης:4 Φεβρουαρίου 2022