Ιερός Ναός Αγίου Ζαχαρία Γράμμου Καστοριάς

436.480 ευρώ για την Ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ευπρεπισμός περιβάλλοντα χώρου, βελτίωση προσβασιμότητας και αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, έπειτα από  πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς και εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Σαββόπουλου,  ενέκρινε με  ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατά τη συνεδρίαση στις 18 Μαΐου 2021.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 436.480,00 € με ΦΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει την διαμόρφωση και τον ευπρεπισμό του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτό με τη χάραξη νέας διαδρομής και τις επεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία του Ναού.

Το μνημείο αποτελεί σταθμό στην περιήγηση των επισκεπτών στον ορεινό όγκο του Γράμμου σε μία διαδρομή που περιλαμβάνει τον ιστορικό οικισμό του Γράμμου, περιοχές απαράμιλλου φυσικού κάλλους (Λίμνες Αρρένες, Λίμνη Γκιστόβα), το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης και  την Μονή της Τσούκας που τώρα αναδεικνύεται με τις παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται.

Η ανάδειξη και αξιοποίηση των θρησκευτικών μας μνημείων, αποτελεί προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής και μια από τις πολιτικές που θα παρέχουν στοχευμένη στήριξη στην ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ιερός Ναός Αγίου Ζαχαρία Γράμμου Καστοριάς Ιερός Ναός Αγίου Ζαχαρία Γράμμου Καστοριάς Ιερός Ναός Αγίου Ζαχαρία Γράμμου Καστοριάς