Εργασίες Καθαρισμού του Αμαξοστασίου Π.Ε. Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

H Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του αμαξοστασίου που διαθέτει, εκτελεί εργασίες καθαρισμού σε χαντάκια και πρανή, σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Οι εργασίες γίνονται στους δρόμους Καστοριά- Απόσκεπος και Πτεριά-Κάτω Πτεριά, στα οποία σημεία βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Σωτήρης Αδαμόπουλος με υπηρεσιακούς παράγοντες, τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016. Οι εργασίες αφορούν την κοπή κλαδιών, θάμνων και χόρτων για την βελτίωση της ορατότητας των διερχόμενων οχημάτων καθώς και τον καθαρισμό των τάφρων για την καλύτερη απορροή των όμβριων υδάτων.