Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδιο Μηλιάς

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά το Φουζικλάδιο Μηλιάς

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο