Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ανακοινώσεις

Από το τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γνωστοποιείται οτι  έχει αναρτηθεί  και είναι διαθέσιμο  μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου (ακολουθώντας τη διαδρομή: Το υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ – Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) , το 74/75ο τεύχος του δελτίου διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης  (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016).

Μέσα στις επιμέρους θεματικές ενότητες του δελτίου αναπτύσσονται θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τους ελληνικούς ΟΤΑ:

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τις αδελφοποιήσεις και τα δίκτυα πόλεων, το περιβάλλον, τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και τη γαλάζια ανάπτυξη
  • Νέα μελέτη για τους ΕΟΕΣ
  • Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής -Ιονίου
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις  σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.
  • Πρακτικός οδηγός για τα clusters

Για τον συνεχή εμπλουτισμό  του δελτίου με τις καλές πρακτικές και διεθνείς δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης , που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παρακαλούμε οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Ενώσεις αυτών να μας γνωρίζουν σε τακτική βάση και με ημεκτρονικό τρόπο οτιδήποτε αφορά  στις διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδριά τους αλλά και βέλτιστες πρακτικές και τα έργα τους στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.