Υποχρεώσεις πολιτιστικών συλλόγων.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι :

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.281/1914 που επανήλθε σε ισχύ με Ν.Δ 42/1974, κάθε Πολιτιστικός Σύλλογος, κάθε οικονομικό έτος, να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσίας της Περιφέρειας:

  1. Απολογισμό εσόδων & εξόδων του προηγούμενου έτους.
  2. Αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, στην οποία   εγκρίνεται ο Οικονομικός απολογισμός παρελθόντος έτους (θεωρημένο από τον Πρόεδρο & τον Ταμεία).
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, προηγούμενου έτους, θεωρημένη από την επιτροπή.
  4. Προϋπολογισμός νέου έτους.
  5. Συνοπτική έκθεση της ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου.
  6. Πίνακα των μελών του σωματείου
  7. Αν υπάρχουν μεταβολές στο Δ.Σ: φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του πρακτικού της συγκρότησης του νέου Δ.Σ. σε σώμα.

 

Παρακαλούνται τα Πολιτιστικά Σωματεία του νομού  να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καστοριάς 2ος όροφος γραφείο 13 αρμόδιοι υπάλληλοι Ρεσίνη Σοφία & Παγούνη Νικόλαο έως Δευτέρα 29/02/2016.