Τεχνική Σύσκεψη για τη δρομολόγηση ωρίμανσης έργων του σχεδίου διαχείρισης για την λίμνη της Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τεχνική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Σωτήρη Αδαμόπουλου παρουσία της ΑΝΚΟ, αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Δ/νση Τεχνικών Έργων και Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας) καθώς και εκπροσώπων των ΤΟΕΒ, που αναπτύσσονται- δραστηριοποιούνται  στη λεκάνη απορροής της λίμνης Καστοριάς.

Στόχος της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν ο συντονισμός και η δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ωρίμανση μέρους των έργων του σχεδίου διαχείρισης για την περιοχή προστασίας της φύσης της λίμνης Καστοριάς.

Τα συγκεκριμένα έργα εστιάζονται στη στήριξη του πρωτογενή τομέα, με όρους αειφορίας, ενώ αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων με περιορισμένο οικολογικό αποτύπωμα. Περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση (όπου απαιτείται) των αρδευτικών δικτύων των ΤΟΕΒ Βυσσινιάς-Οξιάς, Κορησού-Λιθιάς, Βασιλειάδας, Μελισσότοπου και Σταυροπόταμου.

Για πρώτη φορά εισαγάγετε η έννοια του τηλεελέχγου της άρδευσης σε συναρμογή  σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα νερά 200/60/ΕΚ. Το έργο του τηλεελέχγου ωριμάζει για πιλοτική εφαρμογή σε έναν τουλάχιστον εκ των προαναφερθέντων ΤΟΕΒ. Προσθετικά στα ανώτερα έρχεται να λειτουργήσει και η ωρίμανση του έργου της προμήθειας 12 αγρομετεωρολογικών σταθμών για την πλήρη κάλυψη της λεκάνης απορροής της λίμνης της Καστοριάς.

Δημιουργείται δηλαδή όλη εκείνη η απαιτούμενη υποδομή για την άσκηση γεωργίας περιορισμένων εισροών που αποτελεί πρόταγμα για την τρέχουσα επιχειρησιακή περίοδο.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ωριμάζει τα ακόλουθα έργα προκειμένου, από κοινού με το ήδη ώριμο έργο του αρδευτικού δικτύου του Αγροκτήματος της Μεταμόρφωσης, να υποβληθούν προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.