Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών στην Π.Ε. Κοζάνης και Καστοριάς

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:ΝΑΙ X ΟΧΙ

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 – Διοικητήριο
50100 Κοζάνη Κοζάνη ,

 03 – 10- 2014

Πληροφορίες : Α. Καρακούλα Αρ. Πρωτ.:

οικ.103316/3396-

Τηλέφωνο : 2461351298
Fax : 2461047208
e-mail : d.dioikisis@pdm.gov.gr

Θέμα : Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών
του Περιφερειάρχη ΔυτικήςΜακεδονίας και των Αντιπεριφερειαρχών των Π.Ε.
Κοζάνης και Καστοριάς

 

Κοινοποιήστε