ΑΣΕΠ : Δημοσιεύθηκαν οι υπ΄ αριθμ. 1ΕΑ/2022 ΚΑΙ 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ αντίστοιχα)

Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών στην Π.Ε. Κοζάνης και Καστοριάς

Προκηρύξεις θέσεων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:ΝΑΙ X ΟΧΙ

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 – Διοικητήριο
50100 Κοζάνη Κοζάνη ,

 03 – 10- 2014

Πληροφορίες : Α. Καρακούλα Αρ. Πρωτ.:

οικ.103316/3396-

Τηλέφωνο : 2461351298
Fax : 2461047208
e-mail : d.dioikisis@pdm.gov.gr

Θέμα : Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών
του Περιφερειάρχη ΔυτικήςΜακεδονίας και των Αντιπεριφερειαρχών των Π.Ε.
Κοζάνης και Καστοριάς