Γεωργικές Προειδοποιήσεις σχετικά με Καρπόκαψα, Σένζια, Φουζικλάδι

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση, η οποία αναφέρει τα εξής :

Σε συνεργασία με το ΠΚΠΦΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  και με τις συλλήψεις των παγίδων για καρπόκαψα και σένζια προτείνουμε τα εξής:

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

(Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae)

  • Ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου
  • Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):
    Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες

(μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο)

Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων 17-19 Ιουνίου και δύο επαναλήψεις

26-29 Ιουνίου και 6-9 Ιουλίου

CpGV (10)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών 17-20 Ιουνίου Beta-cyfluthrin(2), chlorpyrifos-methyl(1), deltamethrin(2), emamectin(3), etofenprox(3), indoxacarb(3), lambdacyhalothrin(2), phosmet(2), spinosad(3), tau-Fluvalinate(2), thiacloprid(1)

 ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

(Venturia inaequalis Cooke Wint.,

 

  • Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας του καρπιδίου με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος  όροφος, στο τηλ. 2467350 253 κα. Δώμου Χριστίνα.