Ανακοίνωση για Κτηνοτρόφους: Μέχρι 31/12 αιτήσεις για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου τους για το έτος 2018

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την Διέυθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την  1332/93570/23-08-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  οι    κτηνοτρόφοι μπορούν να καταθέσουν αιτήματα για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου τους  για το έτος 2018 στην ΔΑΟΚ και στους  Δήμους  της Π.Ε.  Καστοριάς μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017. Τα

αιτήματα  θα διαβιβασθούν  για εξέταση στην Επιτροπή  ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (περ.γ της παρ.5 του άρθρου 19 του Ν.4351/2015 ).