Άσκηση Πυροπροστασίας στην Καστοριά

Γενικού Ενδιαφέροντος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε άσκηση πυροπροστασίας τις προηγούμενες δύο εβδομάδες στην Καστοριά,  υπό την αιγίδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

  

Σκοπός της άσκησης, που έγινε εν  παρουσία της Πολιτικής Προστασίας, ήταν   η εκπαίδευση των εθελοντικών οργανώσεων σε υλικά,  μέσα και απαιτούμενες γνώσεις, ώστε να συνδράμουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κατασβέσεις δασικών πυρκαγιών, ενόψει της θερινής περιόδου.

  

Αξίζει να δοθούν θερμά συγχαρητήρια  στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την άρτια οργάνωση της άσκησης, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, αλλά και στις εθελοντικές οργανώσεις, το έργο των οποίων είναι πολύτιμο και ανεκτίμητο σε καταστάσεις κρίσεων.