Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΠΑΝΗ ΟΕ

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής  επιχείρησης γουναρικής “ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΠΑΝΗ ΟΕ” ( αρ. γνωστ. 1269061) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Όλο το άρθρο

Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης γουναρικής “ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ” (αρ. γνωστ. 1268218.001) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Όλο το άρθρο

Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης γουναρικής “ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ” (αρ. γνωστ. 1266418) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Όλο το άρθρο

Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΜΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης γουναρικής ” ΜΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” (αρ. γνωστ. 1266233) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Όλο το άρθρο

Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΝΙΑ ΙΚΕ.

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης γουναρικής “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΝΙΑ ΙΚΕ” (αρ. γνωστοποίησης 1269608) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Όλο το άρθρο

Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γνωστοποίηση Λειτουργίας επαγγελματικoύ εργαστηρίου γουναρικής   «ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (αρ. γνωστ. 1284646.001) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Όλο το άρθρο

Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης (αρτοποιείο) ” ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ” (αρ.γνωστ.  1260097.003) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Όλο το άρθρο

Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΒΕ

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης γουναρικής  «ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΒΕ» (αρ. γνωστ. 1266233 )  της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Όλο το άρθρο

Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΜΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης γουναρικής  «ΜΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (αρ. γνωστ. 1266233 )  της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Όλο το άρθρο