Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης επαγγελματικoύ εργαστηρίου γουναρικής   «ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (αρ. γνωστ. 1284630.001) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Continue Reading

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης KDV DICARA ΕΠΕ

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής  ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής) «KDV DICARA ΕΠΕ» (αρ. γνωστ. 1269621.000) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Continue Reading

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης GLOW ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής  ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή «GLOW ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (αρ. γνωστ. 1262884.000) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Continue Reading

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής ενδυμάτων από γούνα αποκλειστικά προς εξαγωγή   «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ» (αρ. γνωστ. 1269463.000) της  ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την γνωστοποίηση.

Continue Reading

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής ειδών ένδυσης από γουνόδερμα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ» (αρ. γνωστ. 1268918.002) της της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την γνωστοποίηση.

Continue Reading

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΝΑΔΑΣ ΟΒΕ

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής γούνινων ειδών «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΝΑΔΑΣ ΟΒΕ» (αρ. γνωστ. 1271378) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.

Continue Reading

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ΜΗΝΑ ΖΑΡΜΠΟΥ

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής ειδών ένδυσης από γουνόδερμα «ΜΗΝΑ ΖΑΡΜΠΟΥ» (αρ. γνωστ. 1264423.001) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση

Continue Reading

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης Γουναρικά Μ. & Φ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΕΒΕ

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής γούνας «ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Μ. ΚΑΙ Φ. ΚΡΑΝΙΑ ΑΕΒΕ» (αρ. γνωστ. 1264358.001) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση

Continue Reading

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΟΒΕ

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης παραγωγής ενδυμάτων κατασκευασμένων από γούνα «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΟΒΕ» (αρ. γνωστ. 1262387) της ΠΔΜ Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση

Continue Reading

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής ενδυμάτων από γούνα/ κατασκευής ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα     «ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΒΕ» (αρ. γνωστ. 1268236)

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής ενδυμάτων από γούνα/ κατασκευής ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα     «ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΒΕ» (αρ. γνωστ. 1268236) Οι εφαρμογές και τα API του Προγράμματος Διαύγεια θα αλλάξουν IP διευθύνσεις από την Δευτέρα 23/01/2023 δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης στην νέα […]

Continue Reading