Συνεδρίαση Επιτροπής Αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Στις 11 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα , ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων στο γραφείο 3, της Διεύθυνσης Αγροτικής ΟΙκονομίας & Κτηνιατρικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Έλεγχος πορείας εργασιών τεμαχισμού αναδασμοτέας περιοχής
  • Γενικά Θέματα Αναδασμού