Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Σωτήρη Αδαμόπουλου με την Συμπαραστάτη της Περιφέρειας.

Δελτία Τύπου

Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες  η Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Σωτήρη Αδαμόπουλου με την Συμπαραστάτη της Περιφέρειας.

 

Την Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Δυτικής Μακεδονίας, Τάσα Σιώμου δέχθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 στο γραφείο του, οΑντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Σωτήρης Αδαμόπουλος. Εκεί, έγινε συνάντηση με τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των αυτοτελών τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να καταγραφούν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες.

 

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση των δράσεών του «θεσμού του συμπαραστάτη» και τονίστηκε ο διαμεσολαβητικός του ρόλος, ως προς την επίλυση τυχόν θεμάτων που ανακύπτουν κατά τις συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο, με στόχο πάντοτε την βελτίωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται γνωστό προς του κατοίκους της Π.Ε.Καστοριάς, ότι μπορούν να απευθύνονται στο «θεσμό του συμπαραστάτη», για να καταθέτουν αιτήματα-παράπονά τους, μέσω του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς,  αρμόδια υπάλληλος Σοφία Τζιώτζη, τηλ. 2467350200& 201.