Συγκρότηση Επιτροπής Στήριξης Άσκησης των Αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης λίμνης Καστοριάς

Δελτία Τύπου

 

Συγκρότηση της Επιτροπής Στήριξης Άσκησης των Αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης της Καστοριάς

Στη συγκρότηση της επιτροπής στήριξης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που ασκεί τις αρμοδιότητες του καταργούμενου φορέα διαχείρισης για την περιοχή προστασία της φύσης της λίμνης Καστοριάς (ΑΔΑ: Ω9ΡΙ17ΛΨ-ΗΦ8), προέβη με απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Ρόλος της επιτροπής είναι η συνδρομή της με την παροχή της ειδικής επιστημονικής γνώσης στη λήψη όλων εκείνων των απαραίτητων μέτρων (έργα-δράσεις – υπηρεσίες), για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας, μέσα από την ισόρροπη ανάπτυξη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Σωτήρης Αδαμόπουλος με ιδιαίτερη χαρά χαιρέτησε την ανωτέρω ενέργεια του Περιφερειάρχη λέγοντας «Ένα όνειρο πολλών ετών της τοπικής κοινωνίας μας παίρνει σάρκα και οστά. Αναμένουμε ότι η συνδρομή της εν λόγω επιτροπής, η οποία σημειώνω ότι είναι μη αμειβόμενη, θα είναι καταλυτική στην ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να λειτουργήσουμε με λιγότερη υπευθυνότητα καθώς για εμάς αποτελεί πρόταγμα η διατήρηση και η πλήρης αποκατάσταση της λίμνης μας».

Η προαναφερθείσα επιτροπή θα κληθεί για πρώτη φορά να συνεδριάσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αξιολογήσει το περιεχόμενο του σχεδίου διαχείρισης για την περιοχή προστασίας της φύσης του υγροτόπου της λίμνης Καστοριάς.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας τόνισε ότι «Εμείς τολμούμε να καινοτομούμε ακόμη και σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, εν αναμονή της πλήρους διάλυσης των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας στις 31-12-2015. Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη και πρωτοπορήσαμε δημιουργώντας ένα πιλοτικό σχήμα διοίκησης μιας οικολογικά σημαντικής και ευαίσθητης περιοχής».