Καταληκτικές Ημερομηνίες για τη χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικών σπόρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική γεωργία» (εαρινές καλλιέργειες 2016).

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνεται ότι  με βάσει το υπ. αριθμ. 306732/12-06-09 εγγράφου του ΥΠ.Α.Α.Τ., οι περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών χρήσης μη βιολογικών σπόρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική γεωργία» (εαρινές καλλιέργειες 2016)είναι:

  • Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας: Εαρινές Καλλιέργειες: από 01/02/2016 έως 15/04/2016
  • Κηπευτικά: από 01/01/2016 έως 15/04/2016
  • Πατάτα: από 01/02/2016 έως 15/05/2016.

Ο κάθε παραγωγός υποβάλλει εγγράφως το αίτημα για έκδοση άδειας χρήσης μη βιολογικών σπόρων στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής (γρ.2 γραμματεία).

Αιτήσεις που κατατίθενται εκτός των καταληκτικών ημερομηνιών, είναι εκπρόθεσμες και δε δύναται να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικών σπόρων για σποροπαραγωγή δεν εκδίδονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής αλλά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ (Τμήμα Βιολ. Γεωργίας, Αχαρνών 29, ΤΚ 10439, τηλ. 2102128146).

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος  όροφος, γραφείο 7 και στο τηλ. 2467350318 κα. Ευπραξία Τσούτση.