Επιβεβαιωμένες Εστίες γρίπης των πτηνών στη Βουλγαρία

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

   Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, γίνεται γνωστό οτι στη Βουλγαρία τις προηγούμενες ημέρες επιβεβαιώθηκαν κρούσματα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI H5N8) σε δύο εκμεταλλεύσεις πουλερικών, μία εκ των οποίων βρίσκεται στην επαρχία του Χάσκοβο, στα νότια της χώρας και πλησίον περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Παράλληλα, συνεχίζονται αμείωτα τα κρούσματα στη Βόρεια Ιταλία, όπου μόνο το πρώτο εικοσαήμερο του Οκτώβρη επιβεβαιώθηκαν δεκαπέντε εστίες (15), ενώ από την αρχή του έτους αυτές ανέρχονται σε πενήντα πέντε (55).

     Μετά τα τελευταία ευρήματα στη Βουλγαρία και λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση της νόσου το αντίστοιχο περσινό διάστημα, είναι προφανές ότι την προσεχή περίοδο ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας καθίσταται ιδιαίτερα αυξημένος σε συνάρτηση και με τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας. Ως εκ τούτου, προκειμένου σε αυτή τη φάση να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και να ενισχυθεί το σύστημα εποπτείας και άμεσης ανταπόκρισης, είναι απαραίτητο όλοι οι εμπλεκόμενοι με την διατήρηση και εκτροφή πτηνών να συνεχίσουν να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση· υποχρεωτική είναι η άμεση κοινοποίηση οποιασδήποτε υψηλής νοσηρότητας, θνησιμότητας ή σημαντικής μείωσης της παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις ορνίθων προς την Υπηρεσία μας, ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητες δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις.

     Επισηµαίνουµε για πολλοστή φορά πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, από όλους τους πτηνοτρόφους και τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών, στην υποχρεωτική εφαρµογή των προβλεπόμενων µέτρων βιοασφάλειας· το ενημερωτικό φυλλάδιο αποστέλλεται συνημμένα.

«Απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών:

α) σε ανοιχτούς χώρους  εκτροφών (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) σε περιοχές της χώρας                  που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές.

β) σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας».

(άρθρο 1  Υ.Α. 1503/50776/09.05.2017ΦΕΚ Β΄1677: Τροποποίηση της με αριθ. 258971/26-8-2008 ΦΕΚ Β΄ 1785, απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως ισχύει).

  • «Απαγορεύεται η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις, αγορές, θεάματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις και η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνισμών αυτών σε υπαίθριους και ελεύθερους χώρους»
  • «Κάθε εγκατάσταση στην οποία διατηρούνται πτηνά, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ.2005/744/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της Ε.Ε. και τα καταστήματα πώλησης πτηνών και πουλερικών, υποχρεούνται στην άμεση λήψη μέτρων που θα μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης της γρίπης των πτηνών στα διατηρούμενα σε αιχμαλωσία άγρια πτηνά (μόνιμη διατήρηση των πτηνών σε κλωβούς όλα τα ανοίγματα και η οροφή των οποίων θα αποτρέπουν την επαφή με άγρια πτηνά με τη χρήση κατάλληλων προστατευτικών μεταλλικών ή από άλλο υλικό κατασκευασμένων διχτυών με μικρό άνοιγμα, ή άλλων μέσων που θα επιτυγχάνουν αυτό το σκοπό».

(Υ.Α. 258971/26-8-2008 ΦΕΚ Β΄ 1785 Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 2: Μέτρα προστασίας πτηνών ζωολογικών κήπων, καταστημάτων πώλησης πτηνών και πουλερικών και πουλερικών και πτηνών σε λαϊκές αγορές )

      Επιπλέον, όλοι οι πολίτες, υπάλληλοι υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.λπ), σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου (άγρια πτηνά), να ειδοποιούν άμεσα το Τμήμα Κτηνιατρικής, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες δειγματοληψίες.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την υπηρεσία μας, καθώς και οι αρμόδιοι κτηνίατροι είναι:

  • Γκόγκης Χρήστος               τηλ. 2467071799 και 2467021978
  • Δημοπούλου Σμαράγδα       τηλ. 2467071799 και 2467076023

     Τέλος, σύμφωνα με εγκύκλιο της αρμόδιας κεντρικής Δ/νσης του Υπουργείου Υγείας για την παροχή οδηγιών για την εποχική γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό, επαγγελματίες όπως πτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά και ενδεχομένως εκτεθούν σε ιό της γρίπης των πτηνών, συγκαταλέγονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου και συνιστάται ο εμβολιασμός τους κατά της εποχικής γρίπης, ως μέτρο μείωσης της πιθανότητας ανασυνδυασμού και ανάδυσης ενός νέου πανδημικού στελέχους και όχι ως μέτρο ατομικής προστασίας.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα Μέτρα Βιοασφάλειας