λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 8.250 τ.μ. αγρόκτημα Λακκωμάτων Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου
έκτασης 8.250 τ.μ. στο αγρόκτημα Λακκωμάτων, νομού Καστοριάς με
σκοπό την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη