λεκτικό διαγωνισμός

Ακίνητο έκτασης 7.444,30τ.μ.αγρόκτ Πενταβρύσου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Θέμα: Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 7.444,30 τ.μ. στο αγρόκτημα Πενταβρύσου, νομού Καστοριάς με σκοπό την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη