Έναρξη υποβολής δηλώσεων εφαρμογής (Υποβολή Αιτήσεων) έτους 2015 για όλες τις δράσεις του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς και σύμφωνα με το υπ.αριθμ 38595/15-02-2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, (784/16.02.2016 ΔΑΟΚ) γίνεται γνωστό ότι τροποποιείται η υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής για το έτος 2015.

Για όλες τις δράσεις οι ημερομηνίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ opekepe.gr, Δράσεις του Μέτρου 214 (Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις), Απόφαση Παράτασης Δηλώσεων Εφαρμογής Έτους 2015.
Ειδικότερα για την Δράση 1.1: Βιολογική Γεωργία ξεκινάει στις 04 Απριλίου 2016 (αντί για τις 10 Φεβρουαρίου) και θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Ευπραξία Τσούτση, 1ος όροφος, γραφείο 7 της ΔΑΟΚ Καστοριάς, στο τηλ.: 2467350318.