Έναρξη υλοποίησης προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Έναρξη υλοποίησης προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Έναρξη υλοποίησης προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έναρξη υλοποίησης προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. http://www.kasapidis.gr/             Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται προς τους κτηνοτρόφους παραγωγικών ζώων (εκμεταλλεύσεις βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιρινών και […]

» Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς, Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς, Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες.. http://www.kasapidis.gr/ Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς, Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες.. Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο που αφορά την: Καρπόκαψα Μηλιάς, Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες. Στο πλευρό των στρατευμένων νέων, που υπηρετούν σε […]

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βρουκέλλωσης (Μελιταίου Πυρετού) Αιγοπροβάτων 2022. Ενημερωτική Ημερίδα στο Κ.Π.Ε. 13/04/22

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων (αριθ. πρωτ. 3339/117339/20/10/2016-ΦΕΚ 3589 Β΄ 2016) για την Π.Ε. Καστοριάς και το έτος 2022, καλούνται οι κτηνοτρόφοι του νομού να δηλώσουν μέχρι 21 Απριλίου στους συνεργαζόμενους με αυτούς ιδιώτες κτηνιάτρους-κτηνιάτρους εκτροφής, τον αριθμό […]

» Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδι-Τετράνυχο Μηλιάς.

επίσκεψη σε περιοχές που επλήγησαν από χαλάζι

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο που αφορά: Φουζικλάδι-Τετράνυχο Μηλιάς.

» Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο Ενίσχυσης για Ιδιωτική Αποθεµατοποίηση για το Χοίρειο κρέας.

γουρουνάκια που θηλάζουν

Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, γνωστοποιείται ότι έχει ανοίξει το μέτρο της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεµατοποίηση στον τοµέα του χοίρειου κρέατος σε ενδιαφερόμενους αποθεµατοποιητές κατόπιν αίτησης. Η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2022.

» Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς: Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας. Εμβολιασμοί κόκκινων αλεπούδων με εμβόλια- δολώματα

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς: Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας. Εμβολιασμοί κόκκινων αλεπούδων με εμβόλια- δολώματα

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς: Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας. Εμβολιασμοί κόκκινων αλεπούδων με εμβόλια- δολώματα Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη λύσσα στα ζώα και τους εμβολιασμούς των κόκκινων αλεπούδων με εμβόλια- δολώματα. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/620, η Ελλάδα επανέκτησε το καθεστώς απαλλαγμένης από τη λύσσα χώρας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει και τη δέσμευση της χώρας, […]

» Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδιο, Μηλιάς.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδιο, Μηλιάς.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδιο, Μηλιάς. Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά : Φουζικλάδιο, Μηλιάς.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση του ιού της γρίπης των πτηνών σε κύκνους στην Π.Ε. Καστοριάς.

Καστοριά και αντικατοπτρισμός της στη Λίμνη

Ανίχνευση του ιού της γρίπης των πτηνών σε κύκνους στην Π.Ε. Καστοριάς. Το τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς με σχετική του ανακοίνωση, ενισχύει τα  μέτρα βιοασφάλειας των πουλερικών, λόγω της γρίπης των πτηνών. Η ανακοίνωση αναφέρει:  Εξαιτίας της ανίχνευσης ιού της γρίπης των πτηνών τύπου Α(Η5), ως αίτιο μαζικών θανάτων σε αργυροπελεκάνους της λίμνης Μικρής Πρέσπας, εντείνεται η ενεργητική επιτήρηση […]

» Διαβάστε περισσότερα

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020

εικόνα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014–2020 στο Mέτρο 4:«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”. 6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Ημερομηνία έναρξης […]

» Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση της 1ης Τροποποίησης, της υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2022, για το έτος 2021.

Δημοσιοποίηση της 1ης Τροποποίησης,  της υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2022, για το έτος 2021. Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύτηκε η 1η Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης  […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 4 5 67