2.Kopi kladion kai diamorfosi tafron sto dromo pros Asprokklisia Nostimo Spilio kai A (9)