βίντεο απολύμανσης εξωτερικών χώρων ΠΕ Καστοριάς

https://kastoria.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/99a770a3567c6b3bf5410154af8597db.mov