Απόφαση Διεξαγωγής Αγώνων Αθλητικής Αλιείας Ερασιτεχνών Αλιέων στη Λίμνη Ορεστιάδα ΠΕ Καστοριάς

Γνωστοποιείται Απόφαση Διεξαγωγής Αγώνων Αθλητικής Αλιείας Ερασιτεχνών Αλιέων στη Λίμνη Ορεστιάδα ΠΕ Καστοριάς, η οποία έχει υπογραφεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, Σωτήρη Αδαμόπουλο. Δείτε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ     Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση Ημερίδας: Νέες Πρακτικές & Καινοτόμες Διεργασίες στην Καλλιέργεια της Μηλιάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς -Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  και το παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στις 11:30 π.μ.. ημερίδα  με θέμα »Νέες πρακτικές & καινοτόμες διεργασίες στην καλλιέργεια της μηλιάς»,  στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση της Ομάδας Παραγωγών Καπνού ου Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 93769/6097/23-05-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ω317ΛΨ-Α3Ε) Έχοντας υπόψη: Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση της Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) της εταιρείας «Αγροτικές Επιχειρήσεις Πτελέας Α’ Ι.Κ.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ   Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 93769/6097/23-05-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ω317ΛΨ-Α3Ε) Έχοντας υπόψη: Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Εστία Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Εφαρμογή Προληπτικού Εμβολιασμού Βοοειδών.

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, γνωστοποιείται οτι την 12η Ιουνίου 2018, κοινοποιήθηκε, µέσω του συστήµατος ADNS, εστία Οζώδους ∆ερµατίτιδας Βοοειδών στην Αδριανούπολη (περιοχή Edirne ) της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, µε τις ακόλουθες συντεταγµένες γεωγρ. πλάτος: 40.61 γεωγρ. µήκος: 26.25 και µε ηµεροµηνία επιβεβαίωσης 30 Απριλίου 2018. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αιτήσεων για Άδεια Χρήσης Μη Βιολογικού Σπόρου

 Από το τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιεί ανακοίνωση σχετικά με έγγραφα  του ΥΠ.Α.Α.Τ για την Άδεια Χρήσης Μη Βιολογικού Σπόρου, η οποία αναφέρει οτι: Ο παραγωγός υποβάλλει εγγράφως το αίτημα για έκδοση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου  στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καστοριάς (γρ.2 γραμματεία), αφού πρώτα διαπιστώσει ότι η […]

» Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές προειδοποιήσεις για για καρπόκαψα της μηλιάς (cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) στο νομό Καστοριάς

 Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί ότι  από τα δεδομένα του δικτύου παγίδων για την καρπόκαψα της μηλιάς (cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) στο νομό Καστοριάς φαίνεται ότι ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου.  Σε συνεννόηση με το ΠΚΠΦ,Π&ΦΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  και τα δεδομένα των θερμοκρασιών ,των Μετεωρολογικών Σταθμών του νομού έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των […]

» Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευζη Εξουσιοδοτημένων Σπερματεγχυτών.

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης (Τ/Σ) και συγχρονισμού οίστρου (Σ/Ο) στα παραγωγικά ζώα της χώρας, καθώς και της διακίνησης του σπέρματος στην Ελληνική Επικράτεια» Δείτε εδώ το έγγραφο του Υπουργείου       Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων μετά τους εμβολιασμούς του φθινοπώρου 2017.

   Από το τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποείται οτι η περίοδος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας, που ακολουθεί τον εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων για την άνοιξη  του 2018,  ξεκινά στις 14  Μαΐου 2018 και θα διαρκέσει δύο (2) μήνες.      Κατά την συγκεκριμένη περίοδο θα γίνεται δειγματοληψία από ζωντανές αλεπούδες, οι οποίες θα συλλέγονται: από τα μέλη των συνεργείων δίωξης, […]

» Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς.

Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την έκδοση γεωργικών προειδοποιήσεων για την Καρπόκαψα Μηλιάς. Δείτε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση   Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 32