Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς

μηλιές κόκκινες, φυτώριο

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς. Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο Κοινοποιήστε

» Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων

μοβ λεκτικό θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με  την αριθμ.   6153/204490/12-08-2019 (ΦΕΚ τ. Α.Σ.Ε.Π. 29/12.08.2019) (ΑΔΑ: 6Ν6Ξ4653ΠΓ-Π00) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  προκηρύχθηκαν και κατανεμήθηκαν, μεταξύ άλλων,  έξι (6) Κτηνίατροι Π.Ε., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση του κινδύνου […]

» Διαβάστε περισσότερα

Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε εμπορικές και οικόσιτες εκμεταλλεύσεις χοίρων – Νέα εστία Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία, σε μικρή απόσταση από τα ελληνικά σύνορα.

γουρουνάκια που θηλάζουν

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς και σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφο: 1. Το με αρ. πρωτ.1970/200946/06.08.2019 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. (μέτρα βιοασφάλειας) και 2.Το με αρ. πρωτ. 2034/204453/12.08.2019 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. (νέα εστία ΑΠΧ, Βουλγαρία) γνωστοποιείται ότι : Κοινοποιήστε

» Διαβάστε περισσότερα

07/8/19: Γεωργικές Προειδοποιήσεις Καρπόκαψα μηλιάς

μηλιές κόκκινες, φυτώριο

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς. Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο Κοινοποιήστε

» Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Συγκομιδής Σταφυλιών Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Άμπελου για Αμπελοοινική Περίοδο 2019-2020.

κόκκινα σταφύλια

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής  ανακοινώνεται ότι:         Σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 1308/2013, τον κατ’εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ)2017/273 και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ)2017/274 οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο με οινοποιήσιμες ποικιλίες και νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής. Κοινοποιήστε

» Διαβάστε περισσότερα

31/7/19: Γεωργικές Προειδοποιήσεις Καρπόκαψα μηλιάς

μηλιές κόκκινες, φυτώριο

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς. Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο     Κοινοποιήστε

» Διαβάστε περισσότερα

Εντατική επιτήρηση και επαγρύπνηση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων.

γουρουνάκια που θηλάζουν

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. την 15η Ιουλίου 2019 καταγράφηκε εστία Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (Α.Π.Χ.) σε οικόσιτους χοίρους στην περιοχή Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Έκτοτε, έχουν καταγραφεί επιπλέον 6 εστίες σε οικόσιτες εκτροφές (δύο  στις 15/7 στις περιοχές Vratsa και […]

» Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”

φυτά καπνού πράσινα

Σας γνωρίζουμε ανακοινώθηκε από το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2014 Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση Δείτε εδώ το ΦΕΚ   Κοινοποιήστε

» Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’

φυτά καπνού πράσινα

Απο τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής γνωστοποιείται  ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 2190/175302/12-07-2019 ‘’Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’ (ΑΔΑ: 783Γ4653ΠΓ-ΗΚΝ) Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).     […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 47