Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Γεφυρών», ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου <ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ> προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – στην Α1 τάξη και άνω.

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail