6o Πρωτάθλημα παλαιμάχων ποδοσφαιριστών.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 6ου   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ   ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2017-2018. Οι  Παλαίμαχοι  Δυτικής  Μακεδονίας διοργανώνουν  το  6ο  πρωτάθλημα Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ομάδες συλλόγων, φορέων αλλά και ανεξαρτήτων ομάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν. ΑΡΘΡΟ  1  – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Η έναρξη  των  αγώνων πρωταθλήματος   ορίζεται  την Δευτέρα 18  Σεπτεμβρίου  2017. ΑΡΘΡΟ […]

» Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 2066/82545/28-07-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «2η Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) ‘’Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές […]

» Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΔΜ του ΤΕΒΑ 2014-2020

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας¨, με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. Κατόπιν της ανακοίνωσης του ΕΣΗΔΗΣ, […]

» Διαβάστε περισσότερα

Παράταση Πρόσκλησης στήριξης στο Πρόγραμμα:Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020

      Από το τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παργωγής της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Καστοριάς    γνωστοποιείται ότι  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  έχει εκδώσει  την  υπ’ αριθμόν  Πρωτ:1628/79886/21-07-2017.(ΑΔΑ:6ΩΩΩ4653ΠΓ-Α3Λ) παράταση περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης   στη δράση 4.2.1 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 . Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή παρατείνεται η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων […]

» Διαβάστε περισσότερα

Χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού μη βιολογικής παραγωγής κατά την περίοδο του μεταβατικού σταδίου

Σύμφωνα με έγγραφο του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης , του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  στο εξής όλοι παραγωγοί από την ένταξη τους στο καθεστώς ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο να αιτούνται στην αρµόδια ∆ΑΟΚ την έκδοση άδειας παρέκκλισης Δείτε παρακάτω το έγγραφο του Υπουεργείου Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Ένταξης Πράξεων, που εκδόθηκε για όλους τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

           Σας πληροφορούμε ότι έχει υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιοποιήθηκε, η μια συγκεντρωτική  Απόφαση Ένταξης Πράξεων, που εκδόθηκε για όλους τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», έτους 2016. Στο παράρτημά της φαίνονται τα στοιχεία των δικαιούχων τους οποίους αφορά. Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΠΥ17ΛΨ-ΕΔΟ σε μορφή .pdf , […]

» Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νέου νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε συνέχεια της συνάντησης των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών στην Αθήνα, κοινοποιείται το κείμενο παρέμβασης, όπως προέκυψε μετά τις προτάσεις των Αντιπεριφερειαρχών. Στη συνέχεια, προγραμματίζεται συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής, συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και προετοιμασία της  2ης Θεματικής Συνάντησης των Χωρικών. Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης: Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο Πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020»

 Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται  ότι τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» (Αρ. Πρωτ: 1338/68195/23-06-2017,ΑΔΑ:6ΠΒΡ4653ΠΓ-ΒΜΑ) με την με αρ.πρωτ.1521/76105/12-07-2017, ΑΔΑ:Ψ1ΚΑ4653ΠΓ-7ΩΜ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2.2 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων […]

» Διαβάστε περισσότερα

Στις 14 Ιουλίου, η Καταβολή του Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων

 Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι η καταβολή του Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, μηνός  Ιουνίου 2017, θα γίνει την  Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017. Οι 86 πλέον συμπολίτες μας, δικαιούχοι  του επιδόματος, μπορούν από την ανωτέρω ημερομηνία να παραλαμβάνουν τα χρήματά τους, μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που δήλωσαν κατά την τελευταία απογραφή. […]

» Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», έτους 2016.

Δημοσιοποίηση της απόφασης ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, των αιτήσεων  που κατατέθηκαν στα πλαίσια  του  υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», έτους 2016.        Από το τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παργωγής της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Καστοριάς    γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, των αιτήσεων  που κατατέθηκαν στα πλαίσια  του  υπομέτρου […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 26